Skip navigation

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door zich toegang te verschaffen tot www.beste-datingsites-online.be  en door de diensten van deze website te gebruiken, accepteert de gebruiker de Algemene Gebruiksvoorwaarden en verbindt zich aan de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. Het gebruik van deze website is voorbehouden aan uw persoonlijke gebruik en kan niet worden overgedragen aan derden.

Bedrijfsgegevens

Onderneming: EURANKA SARL

Hoofdkantoor: Avenue de Montchoisi 35 – 1006 Lausanne, Suisse
Besloten vennootschap met een kapitaal van CHF 20.000,
ingeschreven in het Zwitserse handelsregister onder nummer CHE-361.802.119

Gebruik van de website

beste-datingsites-online.be staat het de gebruiker uitsluitend toe de website voor persoonlijk gebruik te raadplegen. Het gebruik van deze website en zijn inhoud (reproductie, vertoning, verspreiding) voor commerciële doeleinden is uit hoofde van deze bepalingen verboden, iedere kopie verplicht tot het behoud van het auteursrecht. De inhoud van deze website is beschermd en het gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming is illegaal en leidt tot directe vernietiging van alles kopieën, reproducties, downloads of afdrukken.

Beperking van aansprakelijkheid

De website beste-datingsites-online.be is normaal gesproken 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. EURANKA SARL kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onderbrekingen in de bereikbaarheid van de site of de daartoe behorende diensten.

De gebruiker van de website handelt welbewust. De exactheid en actualiteit van de inhoud is niet gegarandeerd.  Beste-datingsites-online.be wordt als zodanig en naar beschikbaarheid geleverd zonder enige garantie.

De website noch zijn partners of werknemers kunnen de foutloosheid of ononderbroken toegankelijkheid van de geboden diensten, de inhoud of behaalde resultaten garanderen. Beste-datingsites-online.be, zijn werknemers, partners, vertegenwoordigers, leveranciers en ieder ander persoon betrokken bij de totstandkoming, productie of distributie van deze website kan verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de betrouwbaarheid en correctheid van de tot stand gekomen ranking, of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of ieder andere website gelieerd aan beste-datingsites-online.nl. Deze schade omvat onder andere, maar niet uitsluitend: bijzondere, indirecte, incidentele, gevolg-, of punitieve schade, of schades voortkomend uit een verlies van opbrengsten of gegevens.

EURANKA SARL behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, zijn activiteiten te onderbreken en tijdelijk of definitief de website of de toegang tot een of meerdere diensten te sluiten.

EURANKA SARL kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor een storing of het niet toegankelijk zijn van de website, of voor aanvallen op de computerbeveiliging leidend tot beschadiging van informaticamateriaal of tot schade bij gebruikers of hun gegevens.

Partnersites – sites van derden

Beste-datingsites-online.be biedt een ranking van sites van derden. Deze partnersites zijn toegankelijk wanneer de gebruiker klikt op een van de links die zijn opgenomen in de ranking. Wanneer de gebruiker op een van deze links klikt, verlaat hij onze website. Wij controleren niet de inhoud of activiteiten van deze sites van derden. Beste-datingsites-online.be en de leden van zijn team, aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de consequenties van bezwaren aangetekend door derden, om welke reden dan ook, betreffende de inhoud of activiteiten van de partnersite.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website beste-datingsites-online.be en de geboden diensten. Door deze website te gebruiken, accepteert u onverdeeld de in het onderhavige document opgenomen voorwaarden. Wij kunnen deze informatie op ieder moment updaten of wijzigen. De datum van de laatste update vindt u onder aan de pagina. Let erop dat het uw verantwoordelijkheid is deze pagina geregeld te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Indien u ons beleid niet accepteert, dient u de website te verlaten.

Contact

Voor vragen met betrekking tot onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen via: [email protected]

Deze website gebruikt cookies om u een betere browsing ervaring te geven.  Leer hier meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen aan kunt passen.